Bağımsız Denetim Mesleki Sorumluluk Poliçesi

Kamu gözetim kurumunun belirlemiş olduğu denetim standartları doğrultusunda hazırlanan raporlarda eksik ve yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer verme sonrasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararları teminat altına almaktadır.

Yargılama giderleri ve Avukatlık ücretleri de tazminata dahil olup kendisine teslim edilmiş olan evrakların tahrip ve zarar görmüş olması veya kaybolması sonrasında mükellefin uğrayacağı zararlar da teminat altındadır.

Poliçelerin bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmadan yaptırılması zorunludur.

* Sorumluluk sigortalarında ‘’Çifte Sigorta’’ (Mükerrer Sigorta) yaptırmaya herhangi bir mani yoktur. Önemli olan hasarların tek bir poliçeden talep edilmesi gerekliliğidir.

Korurlar Sigorta