Bağımlı Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Poliçesi

Bağımlı Mali Müşavirlerin bordrolu çalışmakta olduğu is yerinde görevini ifa ederken, kasıt olmaksızın yapacağı hatalar sonrasında uğrayacakları zararları teminat altına almaktadır.

Burada en önemli husus sigorta ettiren statüsünde iş yerinin yer alıyor olması ve hasarın onlara ödeniyor olması hususudur.

* Sorumluluk sigortalarında ‘’Çifte Sigorta’’ (Mükerrer Sigorta) yaptırmaya herhangi bir mani yoktur. Önemli olan hasarların tek bir poliçeden talep edilmesi gerekliliğidir.

Korurlar Sigorta