Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Poliçesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin görevlerini ifa ederken yapacağı hata, ihmal ve unutma sonrasında vergi mükelleflerinin uğrayacağı zararları teminat altına almaktadır.

Meslek yasası haricinde müşterileri ile imzalamış olduğu hizmet akdinde yazılı olduğu sürece SGK ile ilgili (İşe giriş - çıkışlar, aylık prim ve hizmet bildirgelerinin verilmemesi) yapacağı hatalar da teminat altına alınmaktadır.

Geçmişten gelen risk ve yükümlülüklerinizi de teminat altına alarak sigorta yaptırabileceğiniz gibi sadece mevcut sigortalı dönemi gelecek 5 yıl içerisinde koruyan poliçe de yaptırabilirsiniz.

* Sorumluluk sigortalarında ‘’Çifte Sigorta’’ (Mükerrer Sigorta) yaptırmaya herhangi bir mani yoktur. Önemli olan hasarların tek bir poliçeden talep edilmesi gerekliliğidir.

Korurlar Sigorta