Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Poliçesi

3568 sayılı kanun kapsamında ve özellikle Tam Tasdik, KDV ve ÖTV iadeleri ile Teşvik, İndirimler, İstisna ve Muafiyetlerin hesaplanmasında yapılabilecek hata, ihmal ve eksiklikler kasıt olmadığı sürece teminat altına alınmıştır.

Geçmişten gelen yükümlülükleriniz dahil sigortalanmaktadır.

Yargılama giderleri dahil olarak sigorta poliçesi satın alınması tavsiye edilmektedir.

Sorumluluk sigortalarında ‘’Çifte Sigorta’’ (Mükerrer Sigorta) yaptırmaya herhangi bir mani yoktur. Önemli olan hasarların tek bir poliçeden talep edilmesi gerekliliğidir.

Korurlar Sigorta